Få bugt med dit misbrug på et misbrugcenter

04 april 2022
Lotte Hindsberg

advertorial

I Danmark har vi en kultur, hvor – når to eller flere mødes – der gerne skal nydes alkohol. Og helst i store mængder. Det betyder at der er en stor risiko for at udvikle et alkoholforbrug, som kan udvikle sig til et reelt alkoholmisbrug.

Har du mistanke om at du har et misbrug eller ved du at du drikker mere end sundt er, kan du få hjælp på et misbrugscenter. Det er gratis, forudsat at du er villig til at opgive dit cpr-nr. Dit cpr-nr. skal udelukkende bruges til betaling. Det er din kommune der skal betale og juridisk skal en betaling knyttes til et cpr-nr. Du kan blandt andet få hjælp her https://behandlingscenter-stien.dk.

Misbrugscenter

Helhedsorienteret indsats

Modsat tidligere, hvor man troede det var nok med en afgiftning og et glas antabus, er en behandling mod et misbrug langt mere helhedsorienteret. Ved siden af den reelle afgiftning arbejdes der også med årsagerne til misbruget. Det gælder både hvis du har et alkoholmisbrug eller andre former for misbrug. 

Den helhedsorienteret indsats betyder at der også er fokus på årsagerne til misbruget og du vil blive introduceret til værktøjer, som gør det nemmere at forholde sig til de udfordringer som er en del af livet. Uden at ty til alkohol.

En helhedsorienteret indsats betyder også at din familie, hvis de ønsker det, bliver inddraget. Har de brug for hjælp vil de også blive tilbudt hjælp.

Når den reelle behandling er slut, vil misbrugscenteret forsat bakke op og støtte dig. Det skyldes at mange misbruger ender med at gå tilbage til gamle venner og vaner alene fordi de er ensomme. Derfor er det vigtigt at bakke op og støtte en misbruger, når først de er ude af det fysiske misbrug. Den tid der er brugt på misbruget skal udfyldes med noget andet og der skal også findes nye venner.

Flere Nyheder