Hvori består en virksom alkoholbehandling?

26 February 2022
Astrid Pedersen

editorial

En alkoholbehandling bør, hvis den skal være effektivt og udmunde i et holdbart resultat, tage udgangspunkt i den misbrugsramtes individuelle disposition og livs situation. Mennesker, som ikke har oparbejdet et massivt misbrug over mange år, kan have glæde af en misbrugsbehandling som foregår ambulant.

Det vil sige at der udskrives eksempelvis antabus og suppleres med sessioner som man kan deltage i uden at være indlagt til et længere forløb. På den måde kan man fortsætte med sit almindelige liv uden at skulle væk fra familie, venner, job og hvad der ellers udgør éns dagligdag.

For andre er det vigtigt netop at komme på afstand af hverdagens fristelser, for eksempel værtshuset og barskabet. De fleste inkarnerede alkoholikere vil ikke have nogen effekt af en antabus behandling. Antabus er et kemisk stof som går i forbindelse med alkohol i fordøjelsessystemet, og derved giver anledning til sygdom med kvalme, opkastning og ubehag.

Desværre forholder det sig for de fleste hardcore alkoholikeres vedkommende således at de abstinenser, som vil opstå ved fraværet af alkohol, er langt værre end denne sygdom. Derfor vil fristelsen til at drikke være alt for stor selv når alkoholikeren er på antabus kur – sygdom eller ej.

alkoholbehandling

Der ud over vil man som misbruger typisk falde tilbage i alkoholismen så snart denne kur er til ende. Dette skyldes at årsagen til misbruget ikke er adresseret.

Derfor er det ofte en god idé at lade sig indlægge til en alkoholbehandling på et misbrugscenter hvor man for det første kan komme væk fra sine vante rammer, for det andet kan modtage den fornødne terapi.

Få det bedste alkoholbehandling forløb hos Behandlingscenter Stien

Du kan altid kontakte Behandlingscenter Stien for rådgivning omkring behandling af alkoholmisbrug. Du kan læse mere, og tage direkte kontakt til en af de dygtige misbrugskonsulenter, via centerets hjemmeside på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/ 

 

More articles