Man fisker også for at holde bestanden ned

24 May 2022
Anders Lundtang Hansen

editorial

Fiskeri foregår af mange årsager, om man gør det for at slappe af, om man vil ude at fiske med en ven, fordi man skal have noget at spise sammen aften eller senere, eller fordi man konkurrerer i det på højere eller lavere plan.

Men det skal jo også ske, at man bliver nødt til at fiske med forskellige fiskegrej, fordi man skal have en bestand af fisk ned, der er blevet invasiv, eller den dræner området for de andre fisk, der også skal trives.

Så er det med at fange disse fisk, og man kan gå efter et bestemt antal, eller man fiske bare, til man mener, at nu er der styr på bestanden.

Det er som regel en offentlig myndighed, der står for den slags, der så regulerer, hvor meget der skal fiskes, hvor meget man må fange, og/eller hvor længe der skal fiskes efter den her type fisk.

fiskeri

Fiskeri holder bestanden nede

Det er måske ikke ligefrem fordi, at fiskene næsten skubber hinanden op over vandet, fordi der er så mange af dem, men man kan simpelthen ved undersøgelser have konkluderet, at nu er der for mange fisk, så man skal mindske mængden.

Det kan være sket før, eller det kan være en gentagelse, og man regner også med, det kommer på spil senere, fordi de her fisk er så kendt for at formere sig i hobetal.

Selvfølgelig skal man så sørge for at overholde de retningslinjer, som der er udstukket i forbindelse med at fiske for at holde bestanden nede, så man heller ikke ender med at fiske for meget.

Det er ikke fordi, man ligefrem gerne vil spise de her fisk, men de skal bare fanges, dræbes og så eventuelt bruges til noget andet, så de ikke går til spilde.

Sådan er vi med til at holde bestanden nede.

More articles