Rydning af dødsbo er en tillidssag

08 October 2018
Astrid Pedersen

editorial

Rydning af dødsbo er blot en af de mange opgaver, som foreligger i forbindelse med et dødsfald. Og det kan sagtens være den allersværeste og tungeste af dem. Et dødsbo er nemlig andet og mere end en tilfældig samling genstande. Det kan for eksempel dreje sig om dit barndomshjem, hvis der er tale om en nær slægtnings bortgang – eller måske et hjem tilhørende en kær slægtning eller gammel ven, med hvem du har delt mange oplevelser igennem livet. Alle dødsbo har på et tidspunkt været nogens hjem, og vil derfor indeholde personlige effekter såvel som ganske generiske genstande så som køkkenudstyr og husgeråd – men alt vil bære præg af anvendelse, og dermed spor af et liv, som nu er forbi.

Få professionel assistance til vurdering og rydning af dødsbo

Lige som du søger juridisk hjælp til opgørelse af afdødes aktiver og passiver, fordeling af arv og gæld, oplæsning af testamente og andre arveretlige spørgsmål, kan du med fordel søge assistance fra en professionel marskandiser, når det handler om at gennemgå den afdødes jordiske gods. Der kan blandt de materielle efterladenskaber findes effekter, som repræsenterer en monetær værdi – og her handler det om at få en nøgtern vurdering fra en uvildig fagmand, så man ikke kommer op og toppes med de øvrige efterlevende. Det er et følsomt område, som kan skabe splid i mange familier. Og hvis der er noget, man ikke har lyst til at slås med midt i sorgen og savnet, er det en familiefejde over materielle ting.

En marskandiser kan hjælpe dig med rydning af dødsbo

Med en professionel marskandiser, som har specialiseret sig inden for vurdering, rydning og salg af dødsbo, er du godt hjulpet. Marskandiseren kan hjælpe dig med at prissætte og videresælge effekter, som repræsenterer en monetær værdi – og bortskaffe effekter, som ikke gør. Alt på respektfuld og diskret vis.

Klik ind på dødsbo-rydning.dk og læs mere om rydning af dødsbo.

More articles